Endometr - zaawansowane urządzenie elektroniczne umożliwiające dokładny pomiar dlugości kanału. Pomiar dokonywany jest z dokładnością 0,25 mm. Wykorzystanie endometru podczas leczenia endodontycznego to jedyny sposób na precyzyjne określenie długości kanału. Zdjęcie rentgenowskie, choćby najdokładniejsze, nie zastąpi w tym zakresie endometru.