Dla Państwa bezpieczeństwa wszystkie narzędzia są pakowane w specjalne pakiety i sterylizowane w profesjonalnym autoklawie. Na każdym pakiecie widnieje data ważności. Narzędzia z pakietu, który stracił ważność są ponownie czyszczone, pakietowane i sterylizowane.

Dodatkowo wszystkie elementy unitu stomatologicznego, których lekarz dotyka w trakcie pracy, są przykrywane specjalnymi jednorazowymi nakładkami, wymienianymi po każdym pacjencie.