Poniżej mogą Państwo pobrać formularz wyrażający zgodę na leczenie chirurgiczne (w formacie pdf). Formularz należy wydrukować, wypełnić i dostarczyć do gabinetu przed planowanym zabiegiem.

Zgoda na leczenie chirurgiczne