W pracy na co dzień wykorzystuję mikroskop operacyjny, który jest szczególnie przydatny w leczeniu kanałowym. Udowodniono, że nie można zrobić dobrze czegoś, czego się nie widzi. Pole zabiegowe lekarza endodonty (zajmującego się leczeniem kanałowym) jest wielkości 0,25-1 cm2.

Tylko praca w powiększeniu umożliwia precyzyjne przeprowadzenie zabiegu.